Het Noordwijks Leerlokaal

WAT IS HET NOORDWIJKS LEERLOKAAL?

Het Noordwijks Leerlokaal is er voor alle Noordwijkers die door middel van scholing, een cursus of workshop wel een stimulans of ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende manieren met een cursusaanbod op het gebied van:

  • Vergroten van het netwerk en sociale contacten – voorbeelden zijn sociale vaardigheden, sterk in je netwerk

  • Ontwikkelen van praktische vaardigheden – voorbeelden zijn: koken, bewegen, EHBO

  • Vergroten van zelfvertrouwen/eigen kracht – de gelukskoffer, positieve psychologie, werknemersvaardigheden

  • Ontwikkelen kennis/thema’s – voorbeelden zijn voeding, huishoudboekje op orde

INITIATIEFNEMERS

Welzijn Noordwijk is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder. Ons doel is het welzijn binnen Noordwijk te bevorderen. Dit doen wij door het geven van informatie, advies en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, mensen die zich vrijwillig willen in zetten of willen deelnemen aan een activiteit. Welzijn Noordwijk verbindt mensen met elkaar en faciliteert dat mensen binnen hun eigen gemeente of buurt elkaar ontmoeten, leren kennen en iets voor elkaar kunnen betekenen.

Reuring is een algemene voorziening in de vorm van dagbesteding met open inloop, voor jong en ouder!
Het doel van REURING is om te luisteren naar wat je wensen zijn, wat is er nodig om je weer in je kracht te krijgen, op een laagdrempelige manier, zodat jij weer mee kunt doen in onze samenleving.
Er zijn diverse activiteiten waar je gratis aan kunt deelnemen of tegen een heel kleine vergoeding, zoals creatieve workshops, koken, sporten, wandelen, etc.
Maar het kan ook zijn dat er alleen behoefte is aan een veilige plek waar je heen kunt om even een kop koffie te drinken, ook dat kan bij REURING.

Sportief voor Werk is een project op het gebied van sociale activering voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers krijgen taken toebedeeld op en rond het sportpark Duinwetering en/of gaan werkervaring opdoen bij diverse ondernemers en instellingen in Noordwijk. Tijdens het traject doen deelnemers werkervaring op en krijgen zij cursussen op het gebied van sociale- en werknemersvaardigheden. Ook gaan de deelnemers wekelijks sporten. Door samen te sporten worden mensen actiever en doen sociale contacten op.